PROVOZ

  ◙ PROVOZNÍ ŘÁD KURZŮ: 

  ▬ Pevné termíny vypisujeme zde = TERMÍNY KURZŮ. Všechny kurzy jsme schopni zajistit i individuálně a v cizím jazyce (nutno připočítat k základní ceně cca 25 - 100 %).
  ▬ Pro účast na kurzu je třeba zaslat přihlášku - je u každého kurzu a zaplatit následně vystavenou FV - blokační záloha je nejméně 50% z ceny kurzu. Nezařazeným zájemcům nabídneme náhradní termín a budeme je dále informovat o připravovaných akcích.
  ▬ Zájemci o financování kurzů jako rekvalifikačního programu si vyzvedněte na ÚP svou žádost a zašlete nám ji k potvrzení. E-mailem na info@pei.cz.
  ▬ Úhrada 50% blokační zálohy z ceny kurzu se platí ihned při zaslání přihlášky, buď hotově nebo na bankovní konto školy, doplatek kurzovného musí být uhrazen tak, aby byl na účtu školy nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu. Záloha se při platbě zbývající částky odečte z celkové ceny kurzu.
  ▬ V ceně kurzu jsou studijní materiály, pomůcky k výuce (profi líčidla, odličovací materiály, psací potřeby, papíry, atp.), náklady na modelky při líčení a drobné občerstvení /káva, čaje, bylinky). Cena kurzu je uváděna s DPH.
  ▬ Pokud není stanoveno jinak, začíná kurz v 9.00 a končí v 16.30. Mezi 12.00 - 13.00 hodinou je polední přestávka na oběd a relaxaci. Menší přestávky ve výuce činíme individuálně dle domluvy.
  ▬ Povolená absence účastníka kurzu je maximálně 10% z délky kurzu, nečerpaná z jednoho tématického celku - lze domluvit náhradní individuální výuku.
  ▬ Je stanoven storno poplatek 50% v případě zrušení kurzu ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů (vyšší moc) ze strany účastníka těsně před zahájením kurzu. Při neúčasti přihlášeného účastníka z důvodů vyšší moci může objednavatel vyslat náhradníka.
  ▬ Při neomluveném nenastoupení, či přerušení kurzu, a to písemnou formou doručenou na adresu Pei Academy, je storno poplatek kurzu 100%.
  ▬ Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů. Případné změny vám dáme telefonicky, písemně nebo e-mailem včas na vědomí.
  ▬ Každý účastník kurzů je povinen dodržovat tento provozní řád.


  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

  Tato nabídka je pro mimopražské zájemce či pro ty, kdo v Praze nemají ubytování, jsme schopni vás po dobu konání kurzu ubytovat v učebně; tedy max. 1 - 1,5 účastníka, samozřejmě za drobný poplatek. Dále je pro něj k dispozici po dobu kurzu možnost si předplatit i jízdní kartu Opencard pro pražskou MHD, kterou dostanete na dobu kurzu zdarma zapůjčenu. Pobyt i pohyb po Praze, tak vyjde tohoto absolventa mnohem a mnohem levněji. Pro další informace o této možnosti nás kontaktujte e-mailem - info@pei.cz či telefonicky - KONTAKT.
  ▬ Vaše osobní údaje získané komunikací s vámi jsou zpracovány podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦