💆 KOSMETIČKA

☼ Kurz je určen
Kurz je určen ženám, které se chtějí v budoucnu věnovat kosmetické praxi.
Předchozí znalosti z oboru nejsou podmínkou, předpoklad přijetí do kursu je 18 let věku a ukončené základní nebo střední vzdělání.


☼ Cíl studia a využití získaných poznatků
Cílem kurzu je poskytnout posluchačům takové teoretické znalosti a praktické dovednosti, které je dovedou až ke konečnému efektu, a to je poskytování profesionálních služeb zákazníkům. Tyto služby mohou naši absolventi poskytovat ihned po ukončení našeho kurzu v zařízeních jako jsou: Kosmetická centra, Fitnes, Masérské salony, Centra volného času a zdravého životního stylu, aj. 

☼ Obsah studia
Anatomie a fyziologie kůže, hygiena a výživa kůže, mikrobiologie, kosmetické přípravky, rostliny v kosmetice, první pomoc, masáže, praxe, metody: Vitaminal, Sublime, Aroma natural, Cytomasáž, Biovitalizační masáž, aj. 

☼ Rozsah kurzu
304 vyučovacích hodin ( pro střední vzdělání ), kurs je akreditován MŠMT ČR
602 vyučovacích hodin ( pro základní vzdělání ), kurs je akreditován MŠMT ČR

☼ Termín
Termín není stanoven pevně. Vycházíme vstříc Vašim časovým možnostem a nabízíme individuální termíny po dohodě s lektorem. Termíny jsou většinou kombinace víkendů a odpoledních hodin dnů všedních.

☼ Počet účastníků ve skupině
Výuka probíhá v malých skupinách ( max. 6 osob ) a je kladen důraz na individuální přístup.
Studijní materiály a pracovní pomůcky
Obdržíte při zahájení a v průběhu kurzu, jsou zahrnuty v ceně kursu.

☼ Osvědčení
Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem jednacím: 5 471/09-24/222 ( shodné pro absolventy se středním i základním vzděláním ). Absolventi, kteří úspěšně složí závěrečné zkoušky, získávají celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru “Kosmetické služby”.

☼ Cena
Cena obvyklá (304 vyučovacích hodin) úhrada je možná i prostřednictvím úřadů práce
Cena obvyklá (602 vyučovacích hodin) úhrada je možná i prostřednictvím úřadů práce

☼ Na kurz si přineste
Obuv a oblečení vhodné pro provádění praktické výuky.

☼ Kurz můžete absolvovat na území ČR v těchto provozovnách


▬ Praha – Igor Studio, Římská 21, Praha 2
▬ Ústí nad Labem – OK Studio, Zahradní 92
▬ České Budějovice – Kosmetické studio, U Tří Lvů 294/4
▬ Třebíč – NB Studio, Cyrilometodějská 208/2

**************************************

V případě, že se rozhodnete pro absolvování jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu či semináře, kontaktujte nás na:

224 816 296 nebo 604 117 962
sekretariat@mavo.eu nebo m.landsinger@mavo.eu
► nebo vyplňte přihlášku zde

Po této úvodní přihlášce předáme kontakt na Vás příslušné provozovně, kterou jste si vybrali a kde pak budete kurz absolvovat. Ozve se Vám přímo lektor, se kterým si dohodnete přesný harmonogram kurzu.


☼ Tento kurz zajišťuje a provozuje firma MAVO